zpevňováníPsychologie
Psychologie, důležitý faktor procesu podmiňování, definovaný jako časem determinované efekty odměny a trestu v průběhu učení. Odměna a trest jsou případy kladného a záporného zpevňování, přičemž odměnou se v psychologii rozumí pozitivní incentiva schopná vyvolat libost nebo uspokojit pud, trestem negativní incentiva schopná vyvolat bolest nebo obtíže. V klasickém podmiňování je zpevňujícím podnětem nepodmíněný stimul, v operačním podmiňování incentiva dosazená operací. Chování jedince se modifikuje účinkem odměn a trestů, s nimiž se organismus setkává; rámcově se vypracovává na základě četnosti zpevněnych reakcí (zpevňování) nebo nezpevněných reakcí (vyhasínání): Odměňované chování se zpevňuje (setrvává v tendenci objevovat se znovu v téže či v podobných situacích), zatímco trestané či principem odměny a trestu neposilované chování vyhasíná (má tendenci neobjevovat se znovu v téže nebo v podobných situacích). Zpevňování, ozn. též jako posilováni či posílení, se podle P. T. Younga projevuje buď jako regulace chování prostřednictvím kognitivní zpětné vazby, nebo jako regulace chování prostřednictvím afektivního vzrušení (zpevňování jako motivační fenomén). Sekundární zpevňování je posílení podnětem, éterý získal zpevňující charakter prostřednictvím asociace se zdrojem primárního posílení (zpevňující charakter sociálních forem odměn a trestů).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Edwin Ray Guthrie, zkušenost korektivní.

Reklama: