zoopsychologiePsychologie

Vědecká disciplína zabývající se studiem elementárních i globálních zákonitostí chování zvířat, resp. jejich společenství. Výzkum zoopsychologie, poskytující mj. podklady pro fylogenetický výklad psychiky, vychází z objektivní metody experimentálního studia chováni živočichů a z vysuzování nebo přímého sledování jeho fyziologických a sociálních determinant. Od 60. a zejména 70. let 20. století dochází k překrývání a splývání určitých problémových zón zoopsychologie s etologií, jejíž prudký rozvoj posunul předmět zájmu zoopsychologie především do oblasti výzkumů zákonitostí sociálního chování živočichů, jež jsou v některých aspektech aplikovány i v humánní psychologii.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Karl Spencer Lashley.