zoolatrieNáboženství
[Řečtina], animalismus – náboženský kult uctívání zvířat, vycházející z loveckého kultu založeném na víře ve znovuzrození zvířat po jejich smrti, z obřadů zaměřených na rozmnožení zvířat a zejména z totemismu, pokládajícího zvířata za rodové a kmenové předky (odtud pozdější mýty o původu člověka ze zvířat, tabuizované požívání masa určitých zvířat, pojmenovávání skupin lidí podle zvířat ap.). V období rozkladu prvobytně pospolné společnosti a formování kultu předků pravděpodobně vznikla představa o stěhování dutí zemřelých do zvířat. V polyteistickém panteonu rané třídní společnosti byla kmenová božstva uctívána často v podobě zvířat, která se později stala jistým druhem fetiše, tj. symbolem provázejícím antropomorfní božstvo, jehož podstatou (hypostazí) kdysi bylo (například šakal Anúpewa, laň Artemidu, býk či kobra Šivu). Zoolatrické prvky byly v náboženském cítění starověkých obyvatel natolik silné, že se v symbolické transkripci udržely i v raném křesťanství (prvotní zobrazení Ježíše Krista jako beránka božího, Agnus dei).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 1. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: