zneužití subjektivního právaAbúzus chování, které je v souladu s jednotlivými právními normami, které se na ně vztahují, avšak porušuje jinou, byť neprávní normu; některé právní předpisy Je zakazují (obecně či v souvislosti s úpravou určitého subjektivního práva); tím toto chování, které by podle ostatních právních norem bylo jinak oprávněné, prohlašují za protiprávní, a tak se zneužití subjektivního práva stává vlastně vybočením z hranic tohoto práva. Zneužitím subjektivního práva se rozumí například úmyslný výkon práva k sociálně škodlivým cílům, výkon práva proti zájmům společnosti nebo občana. Viz také subjektivní právo.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: