ŽižkovMěstská část Prahy 3, 8 a 10. Stará obytná čtvrt se průběžně asanuje a re konstruuje. Žižkov vznikl na území pod horou Vítkov; ve 14. století vinice. 1420 na Vítkově vybudovali táboří polní opevnění k ochraně Prahy před vojsky 1. křížové výpravy; 14.7.1420 byli křižáci v bitvě na Vítkově tábory vedenými Janem Žižkou z Trocnova poraženi. Od 15. století se v oblasti Žižkova konaly popravy (Šibeniční vrch). V l. polovině 19. století oblíbené výletní místo Pražanů; Po zřízení železnice 1845 živelná výstavba Žižkova jako pražské periférie (zastoupeni především malí živnostníci); od 1877 název Žižkov, od 1881 povýšen na město, 1921 připojen k Praze. – Národní kulturní památkou je Národní památník na Žižkově, postavený podle projektu J. Zázvorky 1929–32, po 2. světové válce rozšířený o Síň Sovětské armády, nově upravený a vyzdobený (reliéfy J. Malejovského, mozaiky V. Sychry). Před Památníkem na podstavci bronzová socha Jana Žižky z Trocnova, dílo B. Kafky. V ústřední síni Památníku jsou hrobky prezidentů K. Gottwalda, A. Zápotockého a L. Svobody a symbolické hroby nár. hrdinů J. Švermy a J. Fučíka. V téže síni a v přilehlém kolumbáriu jsou pohřbeni mj. V. Nosek, G. Kliment, Š. Major, B. Šmeral, J. Haken, K. Kreibich, B. Vrbenský; V. Kopecký, S. K. Neumann, I. Olbracht, M. Majerová, L. Štoll). V Památníku je rovněž umístěn hrob Neznámého bojovníka (od Dukly).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 6. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Praha.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: