Žitavská pánevGeologie
Geomorfologický celek v České republice, Německu a Polsku. V České republice zasahuje na severozápad Krkonošské oblasti, nejvyšší horou je Prosečský hřeben, 593 m n.m. Tektonická sníženina s pahorkatinným reliéfem, tvořená horninami ještědského krystalinika, granitoidy, na západě miocénními jezerními sedimenty a uloženinami kontinentálního ledovce. Hnědouhelné sloje. Člení se na Libereckou kotlinu a Hrádeckou pánev.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Hrádecká pánev, Krkonošská oblast, Liberecká kotlina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: