zemědělské strojeMechanizace
Soubor mechanizačních prostředků používaných v zemědělské výrobě. Zahrnuje stroje pro rostlinnou a živočišnou výrobu a stroje ostatní (dopravní, manipulační). Stroje pro rostlinnou výrobu zahrnují mobilní energetické prostředstroje pro pěstování plodin (pluhy, rozmetadla hnojiv, secí stroje, sazeče), stroje sklizňové a stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu produktů sklizně. Stroje pro živočišnou výrobu zahrnují převážně stroje pro přípravu krmiv (šrotovníky, briketovací a granulační lisy) a stroje tvořící vnitřní vybavení stájových prostorů (zařízení na zakládání krmiv a odstraňování výkalů, dojicí stroje). Zemědělské stroje tvoří ucelený soubor soustavy strojů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 11. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: