železobetonStavebnictví

Železový beton, vyztužený beton, armovaný beton – betonové stavivo vyztužené (armované) ocelovou výztuží (armaturou). Spojení betonu v jeden staticky spolupůsobící celek, kompozit, je zajištěno soudržností, která není porušována tepelnými změnami, protože oba materiály mají prakticky stejnou teplotní roztažnost. Beton přejímá v průřezu tlak. Výztuž přejímá tah a musí se umísťovat v místech konstrukce namáhaných tahem. Viz také předpjatý beton.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 7. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Auguste Perret, betonový most, kostlanka, předpjatý beton, vyztužená zemina, základ stavby, zděná konstrukce.Reklama: