železniční vlečkaŽeleznice
Železnice, která slouží přepravním potřebám určitého závodu a je zaústěna do souvislé železniční sítě celostátních drah (ČSD) bud přímo, nebo prostřednictvím jiné vlečky. Budování a provoz železniční vlečky normativně upravují Vtečkové podmínky (VP), které se vydávají jako obecně závazný právní předpis k provedení zákona o drahách, VP se konkretizují ve vlečkové smlouvě mezi ČSD a provozovatelem vlečky (vlečkařem). Tarifní stanicí železniční vlečky je železniční stanice, která je pro zásilky vlečkaře stanicí odesílací, respektive stanicí určení, přípojovou stanicí železniční vlečky je železniční stanice, která obstarává přímý styk vlečkaře a ČSD, tarifní stanice železniční vlečky je zpravidla zároveň i její přípojovou stanicí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2007
Autor: -red-

Reklama: