železniční staniceOrganizační a hospodářská jednotka dopravního a přepravního provozu železnic; z hlediska dopravního provozu je železniční stanice dopravnou, jejíž kolejové rozvětvení umožňuje křižování a předjíždění vlaků; z hlediska přepravního provozu je železniční stanice služebnou technického vybavenou a přepravní veřejnosti otevřenou pro poskytování služeb zpravidla ve všech druzích přepravy (cestujících, zavazadel, spěšnin a zboží). Podle funkce při organizování vlakové dopravy se rozlišují železniční stanice seřaďovací (pro rozpouštění a sestavování nákladních vlaků), úsekové (vymezují trafový úsek, který je základní liniovou jednotkou pro řízení vlakové dopravy) a mezilehlé (leží uvnitř traťového úseku). Podle převládající povahy přepravní práce se rozeznávají železniční stanice nákladové (pro příjem a výdej zásilek zboží, například Praha-Žižkov), osobní (pro přepravu cestujících a zavazadel, například Praha-hl. nádraží) a smíšené (pro všechny druhy přepravy), kterých je na železniční síti většina. V souvislosti s prováděním mezinárodní přepravy přicházejí v úvahu pojmy pohraniční železniční stanice přechodová železniční stanice, společná železniční stanice, výměnná železniční stanice a přechodová železniční stanice se společnými službami; pohraniční železniční stanice je určena pro styk s železnicí sousedního státu; přechodová želzniční stanice je stanice, ve které se provádějí úkony přechodové služby, tj. úkony nutné k tomu, aby mohlo dojít k přechodu vozidel, zásilek a cestujících z železnice jednoho na železnici sousedního státu: přechodovou železniční stanici může být buď společná železniční stanice, která je stanicí železniční obou sousedních států, nebo stanice výměnná, kterou je podle dohody mezi sousedními státy pohraniční stanice jednoho z nich; přechodovou železniční stanicí se společnými službami je přechodová stanice ve které je soustředěno provádění úkonů všech tří složek pohraničního železničního styku organizacemi a orgány obou sousedních států.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: dopravní stavby, nádraží.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: