Železniční přepravní řádŽeleznice
Právní norma, kterou se stanoví základní podmínky pro produkci a odbyt vnitrostátní železniční přepravy. Vydává se k provedení zákonů, které pro tuto činnost vymezují rámcově podmínky (hospodářský zákoník, občanský zákoník, zákon o drahách) a slouží jako právní i věcný základ pro tvorbu tarifů, jimiž se stanoví podrobné podmínky pro produkci a odbyt železniční přepravy včetně ceny za přepravu. Železniční přepravní řád upravuje součinnost uživatelů železniční dopravy nutnou k tomu, aby mohlo dojít ke směně přepravně výrobní činnosti železnic, právní formy této směny a vzájemná práva a povinnosti, které přitom mezi železniční dopravou a jejími uživateli vznikají. Železniční přepravní řád platí podpůrně i pro mezinárodní železniční přepravu, pokud mezinárodní smlouvy nemají pro řešení určitých otázek potřebná ustanovení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: