železniční knihyŽeleznice
Veřejné knihy, do nichž byly zapisovány pozemky určené k provozu československé železniční dopravy. Železniční knihy vedly krajské soudy v Praze a Brně. V Bratislavě je vedl okresní soud. Od účinnosti zákona o evidenci nemovitostí (1.4.1964) se zápisy do železničních knih neprovádějí. Správu zrušených železničních knih vedou některá státní notářství, která z nich vydávají výpisy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: