železniceŽeleznice
Organizace (právnická osoba), která se jako provozovatel železnic stává subjektem práv a povinností vznikajících přepravně výrobní činností vůči uživatelům železnic, vůči jiným železnicím (při produkci mezinárodní přepravy) a vůči jiným právním subjektům (při místním střetu železničního provozu s provozem jiné, například důlní činnosti). První veřejné železnice s vozy taženými koňmi byla uvedena do provozu roku 1801 ve Velké Británii. První parní železnice pro dopravu uhlí z dolů byla otevřena roku 1822 v Hettonu (Velká Británie) a veřejná doprava na první parní železnici byla zahájena roku 1825 na trati Stockton on-Tees-Darlington (Velká Británie). V českých zemích jako první na kontinentě (1828) byla uvedena do provozu železnice s vozy taženými koňmi na trati České Budějovice-Linec, roku 1841 byla zahájena dopravní veřejná parní železnice na dráze Vídeň-Olomouc. Trať Olomouc-Praha byla dobudována v roce 1845.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: parní stroj.

Reklama: