železniceŽeleznice
Označení železniční dopravy v jejím technickém a provozním celku, tj. nejen železnice jako dopravní cesty, ale spolu s ní i ostatní složky technické základny železniční dopravy (dopravní prostředky trakční i vlečné a technické zařízení sloužící řízení jejího provozu) a souhrn všech činností, jimiž se technická základna železniční dopravy jako funkční celek exploatuje a kterými se uskutečňuje produkce a odbyt přepravy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: