Zdeněk SýkoraVýtvarné umění
*3.2.1920 (Louny), český malíř a grafik. V letech 1945-1947 studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství ČVUT a na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde dlouhá léta působil jako pedagog. Přední představitel tzv. lounské malířské školy 60. let minulého století, po složitém vývoji dospěl k vlastní metodě tvorby, vycházející z počítačově zpracovaných grafických struktur, jež se od 70. let proměnila v metodu kyberneticky objektivované liniové malby, ve světovém kontextu zcela ojedinělou a průkopnickou. Jedním z nejpodstatnějších principů tvorby Zdeňka Sýkory je dialog řádu a náhody. Tvarová a barevná struktura i kompoziční rytmus jeho obrazů vznikají na základě stanovení určitých pravidel a uplatnění náhodnosti v jejich rámci. Podstatné je, že dramatický vztah racionálního řádu a náhodných kroků uvnitř zadaného systému řeší elektronický program počítače. Výsledné řešení pak malíř ztvárňuje. Právě náhodné varianty vytvořené tímto způsobem sbližují Sýkorovu tvorbu se zákonitostmi přírody, v níž také uvnitř daného systému vznikají dílčí individuální odchylky. Například u velkého cyklu obrazů z let 1994-2004 vybíhaly všechny linie z jednoho bodu, ale pokaždé se rozvinuly jinak, podobně jako u rostlin nikdy nejsou dva exempláře identické. Jeho dílo je zastoupeno například v pražské Národní galerii, v amsterdamském Stedelijk Museu, berlínské Nationalgalerii nebo v bochumské Städtische Kunstgalerii a v mnoha dalších.

Datum vytvoření: 15. 5. 2007
Datum aktualizace: 15. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Křižovatka.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: