zbraněMyslivost / Vojenství
Všeobecný název pro zařízení a prostředky používané buď k lovu nebo v boji k ničení nepřítele. Zbraně vznikly v začátcích prvobytně pospolné společnosti jako prostředek lovu a obrany. Vývoj zbraní je určován dosaženou úrovní rozvoje civilizace. Soudobé zbraně jsou zpravidla souhrnem prostředků přímého ničení a prostředků dopravy na cíl, jakož i přístrojů a zařízení k ovládáni a zamíření zbraní. Podle rozsahu ničivého účinku se soudobé zbraně dělí na zbraně hromadného ničení a zbraně konvenční. Podle charakteru řešených bojových úkolů se dělí na strategické, operačně taktické a taktické. Podle způsobu prostředků ničení se zbraně dělí na: a) chladné, b) palné (z historického členění část zbraní střelných), c) paprskové (laser). Podle charakteru obsluhy jsou zbraně individuální a skupinové. Spičkovou konstrukci soudobých palných zbraní (hlavňových) představují automatické zbraně, u nichž všechny dílčí operace související se střelbou (například podání a zasunutí náboje do nábojové komory hlavně) jsou automatizovány. To umožňuje střílet dávkami a technika a bojová rychlost střelby (kadence) automatických zbraní dosahuje stovek až tisíců ran za minutu (u speciálních rotačních kanónů).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 3. 2004
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: