závrtVětšinou okrouhlá prohlubeň vyhloubená v krasovém reliéfu vodami odtékajícími do podzemí. Rozměry zpravidla nepřesahují 50 m. Dno je buď otevřené do podzemních dutin, nebo vyplněné zvětralinami. Dělí se na prvotní (zavřené) a druhotné (zející). Zející závrty jsou studňovité, závitové komíny, propasti a řícené. Vyskytují se i v nekrasových horninách, zvláště ve spraši.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: kras, krasové jevy, Silická planina.

Reklama: