zátěžGenetika
Genetika, genetická zátěž, soubor genů snižujících reprodukční zdatnost a životaschopnost jedince nebo populace pod průměrnou hodnotu; b) inbrední zátěž vzniká příbuzenským křížením; c) mutační zátěž vzniká mutačním procesem; d) segregační zátěž vzniká segregací alel z výhodných heterozygotních genotypů. – Původně anglický termín pro všechny typy genetické zátěže je load, nikoli stres.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: