zapotécké výtvarné uměníUmění, které se formovalo pod vlivem Olméků a Mayů v jižní části Mexika (dnešní stát Oaxaca), středisko Monte Albán. Zapotékové rozvinuli zejména sochařství a architekturu, dokladem vyspělé architektury jsou zejména fragmenty chrámů spojených schodišti s terasami (Morite Albán), s kultem mrtvých souvisel rozvoj pohřební architektura (rané skalní hroby, později náhrobky s kamennými fasádami a komorami zdobenými freskami nebo mozaikami) a výroba hliněných uren s mytologickými postavami bohů a zvířat. K dalším památkám sochařského umění patří sošky božstev z pálené hlíny, kamenné stély s reliéfy a kamenné masky. Vysoké úrovně dosáhlo též umělecké řemeslo (tkalcovství, hrnčířství a zejména zpracování kovů). Od 10. století bylo zápotécké výtvarné umění zatlačováno kulturou Mixtéků.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 3. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: