zapomenutost bytíFilozofie
Pojem některých současných filozofů (idealisticky rozpracovaný zejména u M. Heideggera), podle něhož bytí setrvává v hlubině skrytosti. Bytí jako takové zůstává prý skryto a člověk žije v zapomenutosti bytí. Heideggerova myšlenka zapomenutí bytí se blíží Hölderlinově představě „chybění boha": lidem v novověku chybí zóna posvátného, v níž by mohl „zazářit bůh“. Heidegger sledoval fenomén zapomenutosti bytí zejména při promýšlení podstaty techniky. Technika se chápe jako „úděl“ zapomenutosti bytí. Fascinaci mocí techniky chápal jako lidskou zapomenutost bytí. Proti světu techniky chtěl svým myšlením dojít k pravé skutečnosti, k pravdivému „zabydlení se“ ve světě věcí. Ve „znovuvzpomenutí“ na tajemství bytí hledal cestu ke zlepšení života.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: