zamíndárí[Perština, zamíndár – držitel půdy]; systém pozemkového vlastnictví a pozemkové renty, zavedený britskými koloniálními úřady na přelomu 18. a 19. století v severní, střední a východní Indii (viz též Permanent Settlement). Britská koruna byla svrchovaným vlastníkem půdy svěřené feudálům (zamíndárům) do trvalé či dočasné držby; zamíndár odváděl koruně pravidelnou daň. Právo vybírat daň bylo možno prodat nebo pronajmout (vznikl hierarchizovaný systém prostředníků mezi zamíndárem a zemědělci). Od 50. let 20. století byl systém zamíndárí v Indii a Pákistánu postupně zlikvidován.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: východoindické společnosti.