zákrytová dvojhvězdaAstronomie, fotometrická proměnná dvojhvězda – spektroskopická dvojhvězda se sklonem dráhy blízkým 90°. Pro pozorovatele na Zemi se její složky během oběhu periodicky zakrývají a tak dochází ke změnám jasnosti. Podle průběhu zákrytů a tvaru složek se zákrytová dvojhvězda dělí na základní typy: Algol, beta Lyrae a W Ursa Maior. Z pozorování zákrytové dvojhvězdy lze odvodit přesné údaje o průměrech a hmotnostech hvězd.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 12. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: okultance, vedlejší minimum, zákryt.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: