zákony BřetislavovyPolitologie

Břetislavova dekreta, Hnězdenská statuta – soubor příkazů a zákazů vyhlášených roku 1039 český knížetem Břetislavem I. v Hnězdně nad hrobem sv. Vojtěcha; odrážejí zájem raně feudálního státu na upevnění křesťanství, které bylo jeho významnou ideologickou oporou (požadavek monogamního manželství, zákaz pohřbů mimo křesťanské hřbitovy, nařízení proti krčmám a nedělním trhům). Jsou nejstarší dochovanou souvislou českou právní památkou (zachyceny v Kosmově Kronice Čechů).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: Břetislav I. z rodu Přemyslovců, Šebíř.