ZK-ÚVIZákladní knihovna – Ústředí vědeckých informací ČSAV, vedoucí pracoviště soustavy vědeckých informací Akademie věd České republiky, specializovaná informační instituce a univerzální vědecká knihovna, která vznikla roku 1952 z knihoven bývalých vědeckých společností. Uchovává 900 tisíc knihovních jednotek. V součinnosti s Ústřednou knižnicí Informačného centra SAV plní funkci vyčleněného národního orgánu v Mezinárodním informačním systému v oblasti společenských věd.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 12. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Michael George Par Stoker.

Reklama: