witan[Staroanglicky witenagemot, ten, kdo ví], v anglosaských královstvích od 6. století původně poradní shromáždění svobodných bojovníků, později sněm králových šlechticů – thenů; formálně volil krále, schvaloval daně, zahraniční politiku, zákony a svolával fyrd (zemskou hotovost). S postupem feudalizace a sjednocení Anglie ztrácel význam ve prospěch královské moci. V roce 1066 po bitvě u Hastingsu prohlásil Viléma I. Dobyvatele králem, později zanikl.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Danelaw.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: