Wiśniowiecki[Višňovjecki], polsko-litevský magnátský rod; užíval knížecí titul, odvozoval se od Korybuta (†po 1404), bratra Vladislava II. Jagiełła; Dymitr W. (†1563), vůdce záporožských kozáků; Jeremi Michal W. (1612–1651), od roku 1646 ruský vojvoda, největší magnát na Ukrajině. Účastnil se válek s Ruskem, kozáky a Tatary. Snažil se krutě potlačit Chmelnického povstání, které ho zbavilo celého majetku; roku 1651 zvítězil u Berestečka; otec Michala Korybuta W.; Dymitr Jerzy W. (1631–1682), velký korunní hetman od roku 1676, odpůrce Jana III. Sobieského.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 10. 2006
Autor: -red-