William WordsworthPoezie
[Vérdzvérs], *7.4.1770 – †23.4.1850, anglický romantický básník, esejista, dramatik. Se S. T. Coleridgem napsal sbírku Lyrical Ballads (Lyrické balady), která vyšla poprvé roku 1798 a stala se zakládajícím dílem anglického romantismu. V předmluvě ke 2. vydání vymezil Wordsworth program romantické poezie, která má sjednocovat lidovou tradici (folklórní žánry – balady), sociální cítění, důraz na celistvý (přírodně společenský ) charakter lidského bytí a na novátorský přístup k básnickému jazyku (přiblížení prosté, každodenní řeči). S. T. Coleridgeovi věnoval své životní dílo The Prelude, or the Growth of Poet's Mind (Preludium čili růst básníkova ducha), oslavující přírodu v rodném kraji, ideje francouzské buržoazní revoluce a tvořivou sílu obraznosti. V pozdější tvorbě (The Exceirsion – Odbočka) a zvláště v politických postojích se projevil postupný odvrat od revolučních ideálů jeho mládí. Spolu se S. T. Coleridgem a R. Southeym bývá řazen k jezerním básníkům.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 4. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: anglická literatura, Henry Vaughan, jezerní básníci, Samuel Taylor Coleridge.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: