William McDougallBiografie
[Mekdúgel], *22.6.1871 – †28.11.1938, britský psycholog, původně lékař, profesor univerzity v Oxfordu, od roku 1920 působíci v USA. Spoluzakladatel sociální psychologie (An Introduction to Social PsychologyÚvod do sociální psychologie). Z filozofických pozic obhajoval animismus, jehož analýzu (Body and Mind: A History and Defence of AnimismTělo a mysl: Historie a obrana animismu) využil při koncipování představy psychických procesů probíhajících na základě vrozených tendencí (instinktů) a sklonů směřujících k zachování individua a druhu (hormická psychologie). Systematický výklad své teorie podal v díle Lidská energie, některé obecné poznatky z oblasti psychologie shrnul v učebnici An Outline of Psychology (Nárys psychologie).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: herbartismus, lítost, psychologismus.

Reklama: