Wilhelm BernatzikVýtvarné umění
*1853 – †1906, rakouský malíř krajin a žánrových výjevů, studoval v letech 1873-1875 na vídeňské Akademii u krajináře Eduarda Peithnera von Lichtenfels a v letech 1875-1878 v Düsseldorfu. Ve studiu pokračoval jako žák Léona Bonnata v Paříži a odtud se vrátil do Vídně. V roce 1897 stál spolu s dalšími umělci své doby u zrodu spolku Wiener Sezession (Vídeňská secese), jehož členové se podíleli na formulování nového, tedy secesního výtvarného názoru v rakouském uměleckém prostředí. Spolek vydával svůj časopis Ver sacrum (doslova Posvěcené nebo Posvátné jaro), v němž nejen zveřejňoval a vysvětloval své tvůrčí záměry a ideje, ale také názorně předváděl, jak se secesní tvarosloví uplatňuje v knižní dekoraci, v architektuře, kresbě, malbě i v sochařství.

Datum vytvoření: 28. 5. 2007
Datum aktualizace: 28. 5. 2007
Autor: -red-

Reklama: