vzteklinaRabies, Lyssa – akutní virové onemocnění zvířat přenosné i na člověka, známé již od dob starověku, vyvolává virus z čeledi Rhabdoviridae, rod Lyssavirus. Patogen obsahuje genetickou informaci ve formě jednovláknité RNA s negativní polaritou. Viriony jsou obalené, o velikosti 180 × 75 nm, podlouhlé, připomínající tvar náboje (tzv. projektilu). Virus vztekliny se kromě Austrálie, Velké Británie a Skandinávie vyskytuje po celém světě. V České republice postihovala nemoc zejména volně žijící masožravce, až sekundárně domácí zvířata. Původce nemoci likvidují UV paprsky, var i kyselé pH. Uhynulá těla zvířat však zůstávají infekční až pět týdnů. Rezervoárem nemoci ve střední a západní Evropě je liška obecná. Onemocnět mohou všechna teplokrevná zvířata a také člověk. Zvlášť citliví jsou masožravci. Zdrojem infekce ve městě může být kočka či pes. Mimo město se za zdroje považují kromě lišky i vlk, jezevec a ojediněle netopýři. Inkubační doba nemoci, která závisí na množství viru, místě pokousání, kmeni viru, vnímavosti pokousaného a kvalitě ošetření rány, se pohybuje v průměru mezi dvěma a čtyřmi týdny. U psa je tato doba minimální, pouhých pět dní. Vstup infekce se děje přes poraněnou kůži po pokousání. Ve svalovině se virus omezeně pomnoží. Odtud se šíří po nervových drahách do centrálního nervového systému. Zde se výrazně namnoží, způsobí zánět a vyvolá typické klinické příznaky. Z mozku cestuje virus na periferie, zejména do rohovky a slinných žláz. Původce vztekliny se prakticky vylučuje pouze slinami, ale již čtyři až pět dní před projevením zjevných klinických příznaků. Nejtypičtější formou nemoci u psa je tzv. zuřivá, která se člení na tři stádia. V první fázi, která trvá jeden až dva dny, dochází ke změnám chování, neposlušnosti, požírání cizích předmětů a nadměrnému slinění. Druhé stádium se vyznačuje napadáním jiných zvířat či lidí a změnou hlasu z důvodu obrny hlasivek. V poslední fázi dochází k postupným obrnám končetin a smrti. Další formou vztekliny může být tzv. tichá, kdy nedochází k napadání zvířat ani lidí. U lišek se onemocnění projevuje zejména ztrátou plachosti a při přiblížení k obydlí také napadáním zvířat a lidí. V České republice se psi starší tří měsíců povinně vakcinují proti vzteklině. U kočky, skotu a ovcí je tato forma imunizace také možná. Lišky se vakcinují perorálně a jejich počet se snižuje na 1 kus na 500 hektarů. Pes, který pokousal člověka, musí být vyšetřen veterinárním lékařem první a pátý den po pokousání. Toto se provádí proto, že virus se vylučuje již před klinickými příznaky a má velmi krátkou inkubační dobu. Česká republika je od roku 2004 považována za zemi vztekliny prostou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 6. 2008
Autor: -vc-

Odkazující hesla: Aladár Aujeszky, Aujeszkyho nemoc, Charles Édouard Chamberland, liška, upírovití, zoonózy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: