vyzaZoologie

Huso – rod velkých chrupavčitých ryb z čeledi jeseterovitých. Žijí v moři, na rozmnožování táhnou do řek. Známy 2 druhy. Vyza velká, Huso huso, dorůstá délky 4 m i více a hmotnosti až 1000 kg. Žije v povodí Kaspického a Černého moře. Dožívá se až 100 let. Loví se a získává se z ní kaviár. Dříve se objevovala v dolním toku Moravy a Váhu, kam pronikala z Dunaje. Vyza malá, Huso dauricus, žije v povodí Amuru.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Astrachaňská rezervace, běluha, chrupavčití, kaviár.