vyvřelinaHornina vyvřelá, eruptivní, magmatická – hornina vzniklá krystalizací magmatu. Její složení a vzhled závisí na chemickém složení magmatu a na podmínkách tuhnutí, hlavně na rychlosti ochlazování. Rozlišují se vyvřeliny intruzívní (hlubinné, utuhlé pod zemským povrchem) a extruzívní (magma se vylilo na povrch). Intruzívní horniny se dělí na abysální (hlubinné, plutonické) a hypabysální (žilné a mělce intruzívní). Další dělení je podle způsobu krystalizace na horniny holokrystalické, hemikrystalické (hypokrystalické) a sklovité, podle chemického složení (hlavně obsahu oxidu křemičitého) na horniny kyselé, intermediární, bazické a ultrabazické.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 4. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: anatexe, bahenní proudy, bazické horniny, grosulár, karbonatit, kontaktní dvůr, krystalinikum, ortorula, sodalit, Šumavská hornatina, syenit.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: