vyprávěníPojem, jímž se označuje zobrazování děje slovními (řečovými, jazykovými) prostředky; v širším smyslu se termínem vyprávění rozumí výstavba celé fabulované struktury, jejímž základním prostředkem je fabule (epos, román, novela); v užším pojetí se vyprávění chápe jako stylový útvar, který je součástí fabulačních prostředků. Z kompozičního hlediska je protikladem popisu. Vlastní technika vyprávění nalézá svůj konkrétní výraz v dané kompozici a kontextových postupech (pásmo vypravěče, pásmo postav, smíšená řeč) a uskutečňuje se v syžetovém zpracování fabule.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: