vynášecí přístrojpřístroj k zobrazování bodů předmětů měření na mapě zpravidla z rovinných pravoúhlých nebo polárních souřadnic. Nejčastěji se používá pravoúhlý nebo polární koordinátograf, automatický koordinátograf je řízen počítačem a pracuje s pravoúhlými souřadnicemi. Měřené magnetické azimuty se do mapy zobrazují pomocí zobrazovací (vynášecí) busoly. Jednoduchými pomůckami pro zobrazování bodů z pravoúhlých souřadnic jsou vynášecí pravítko a vynášecí trojúhelníky, které mají dělenou stupnici a vernier. Viz také pantograf, transportér.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 11. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: