vulkanické sklo



Sopečné sklo – sklo vytvářející se při velmi rychlém tuhnutí v okrajích nebo v celých masách příkrovů efuzívních hornin; tvoří se též z vyvržených kusů lávy. Vulkanické sklo má sklovitý nebo smolně lesklý vzhled, lasturnatý lom a perlitickou strukturu; často je pórovité až pěnovité (pemza). Vznik vulkanického skla je podmíněn viskozitou magmatu. Viz také lapili; obsidián; perlit; smolek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: