vůleLékařství
Lékařství, představuje jednu z nejdůležitějších složek osobnosti, k jejímž poruchám patří zejména abulie (úplná ztráta vůle ), vyskytující se hlavně u psychóz, hypobulie (oslabená vůle ), doprovázející běžné psychické poruchy a duševní indispozice, a hyperbulie (neúčelně zvýšené volni ůsilí), typické pro expanzívní náladu. K poruchám vůle dochází všude tam, kde je snížena schopnost ovládat jednání.

Datum vytvoření: 24. 7. 2006
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-