vůdčí zkamenělinyFosilizované organismy nebo zbytky organismů, důležité pro stanovení stáří vrstev hornin; nejlepší jsou takové vůdčí zkameněliny, které mají minimální vertikální a maximální horizontální rozpětí v geologické minulosti. V rámci současné biostratigrafie se vychází z celých společenstev a z podrobného stratigrafického a ekologického rozboru druhů a jejich vývoje. K nejznámějším vůdčím zkamenělinám patří graptoliti, amoniti, trilobiti, někteří dírkovci, mlži, plži, ale i obratlovci; z rostlin například Callipteris.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: biostratigrafie, zkamenělina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: