Všerubská vrchovinaMísta a oblasti
Geomorfologický celek v České republice při hranicích s Německem na jihovýchodě Českoleské oblasti, nejvyšší Kameňák, 751 m n.m. Strukturně denudační reliéf suků a hřbetů na horninách do mažlického krystalinika s bazickými intruzemi a granitoidy. Děli se na Českokubickou vrchovinu a Jezvineckou vrchovinu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Domažlický průsmyk, Všerubský průsmyk.