volací strojNesprávně volačka – telefonní technika, zdroj vyzváněcího proudu o kmitočtu 25 Hz a tónových návěstí o kmitočtu 450 Hz v telefonních ústřednách. Řešen nejčastěji jako motorgenerátor o výkonu 5-60 VA. Přes redukční soukolí ovládá soupravu vaček s kontakty, které přerušují generovaný proud o kmitočtu 450 Hz v rytmu tónových návěstí (oznamovací, kontrolní vyzváněcí a obsazovací).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 11. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: