vojvodaVojevoda, wojewoda – a) Latinsky comes palatinus, vysoký úředník ve feudálním polském státě. V 11.-12. století nejvyšší úředník panovnického dvora a zástupce panovníka ve vojenských a soudních záležitostech. Od 13. století v čele dvora údělných piastovských knížat od 14. století nejvyšší zemský úředník (v čele vojvodství). Vojvodové byli členy královské rady a od 16. století senátu polského sněmu. Do úřadu byli jmenováni doživotně králem z nejvyšších šlechtických rodů. Úřad zanikl s rozdělením Polska na konci 18. století. b) Vysoký úředník v knížectví varšavském, v tzv. Kongresovce a polském státě v letech 1919-39 a 1944-50. c) Od roku 1973 v Polsku představitel státní moci ve vojvodství, jmenován předsedou rady ministrů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 10. 2005
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: