Vogelherd



[Fógelherd], jeskyně v Německu v Bádensku-Württembersku u obce Stetten ob Lontal. V roce 1931 nalezena kostra paleolitického člověka, Homo sapiens sapiens, s uměleckými předměty a jeskynními malbami z aurignacké doby.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 2. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: