vodní nádržProstor sloužící k hospodaření s vodou, tj. k akumulaci vody pro její pozdější využití, k zachycování vody nebo splavenin, k vytváření určitého vodního prostředí nebo k úpravě vlastnosti vody. Vodní nádrže mohou být přirozené (jezera) nebo umělé, podle polohy vzhledem k vodnímu toku údolní, boční nebo postranní (zpravidla vytvořené přehradou), dále vyhloubené, vrcholové a podzemní, podle funkce zásobní, ochranné (retenční), jednoúčelové nebo víceúčelové. Umělé vodní nádrže a jejich soustavy jsou v České republice základními stavbami pro hospodaření s vodou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: