vodivostFyzika
Fyzikální veličina vyjadřující míru vodivosti. Vodivost elektrická (konduktance), převrácená hodnota odporu (rezistance) vodiče v obvodu stejnosměrného proudu. Jednotkou je siemens. Vodivost tepelná (též součinitel tepelné vodivosti), podíl hustoty tepelného toku a gradientu teploty; jednotkou je watt na metr a kelvin (W.m-1K-1. Viz také vodivost v pevných látkách.

Datum vytvoření: 20. 9. 2006
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: povrchový jev, vodivostní elektron.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: