vodíkové palivové článkyEkologie
Ekologie, vodík má v současné době velký potenciál jako palivo pro motorová vozidla. Možnosti takového využití vodíku jsou dvě: 1. Spalování vodíku v klasických motorech, kde se vodík buď zkapalnělý či stlačený spaluje obdobně jako běžné pohonné hmoty a odpadním produktem při takovém spalování je pouze voda a malé množství oxidů dusíku. Nevýhody takového využití jsou vysoká finanční náročnost a fakt, že vodík je ve směsi se vzduchem výbušný (stačí jediná molekula kyslíku). 2. Využití vodíku v palivových článcích je princip pohonu, kde pohonnou jednotkou je elektromotor a elektřina, která je potřebná na jeho provoz, se získává v palivových článcích vozidla kde se jako paliva využívá elektrochemické reakce vodíku. Odpadním produktem je kromě elektřiny i vodní pára nebo voda. Nejde tedy o proces spalování paliva, ale o chemickou reakci. Výhody takového využití vodíku jako paliva jsou vyšší jízdní dojezd, ekologická čistota a fakt, že vyřazené palivové články nezatěžují životní prostředí jako olověné akumulátory běžných vozidel. Ve světe dochází k vývoji palivových článků a produkci automobilů, které tuto technologii již využívají. Velkým problémem rozšíření takovéto technologie nadále zůstává její finanční nedostupnost. I přes to se ale jedná o nejnadějnější alternativu k využívání paliv z neobnovitelných zdrojů.

Datum vytvoření: 15. 6. 2007
Datum aktualizace: 29. 6. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: biopaliva.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: