vodíková vazbaDříve též vodíkový můstek – chemická vazba vytvořená atomem vodíku spojeným na jedné straně s atomem silně elektronegativního prvku kovalentní vazbou a na druhé straně spojeným s dalším atomem téhož či jiného, rovněž silně elektronegativního prvku elektrostaticky dipólovou interakcí a částečně i prostřednictvím volného elektronového páru tohoto druhého atomu. Vodíkovou vazbou jsou například spojeny molekuly v kapalné vodě. Vazebná energie vodíkové vazby je menší než vazebná energie kovalentní vazby, je v řádu jednotek, maximálně desítek kJ.mol-1, délka vodíkové vazby je větší než délka odpovídající kovalentní vazby.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 10. 2006
Autor: -red-