vnitrní reprodukční cenové vyrovnáníVRCV – v ekonomice nástroj měnového – charakteru v řízení zahraničního obchodu; koriguje rozdíl mezi průměrnou hladinou vnitřních a zahraničních cen, způsobený odchylkou oficiálního kursu měnové jednotky (Kč) od jejího reálného kursu. Vyjadřuje se koeficientem, indexem nebo procentní přirážkou k úřednímu kursu. Výše koeficientu (indexu nebo procentní přirážky), respektive reálného kursu národní měny se vypočte tak, že hodnota objemu vývozu do cizích států, vyjádřená ve velkoobchodních cenách se dělí sumou dosažených cen franko české hranice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: