vlnoměrSdělovací technika, zařízení k měření vlnové délky nebo kmitočtu vyzařovaného elektromagnetického vlnění. Rozeznává se vlnoměr absorpční (skládá se z cejchovaného laděného okruhu, který při naladění na měřený kmitočet pohlcuje, absorbuje, část přiváděné energie) a vlnoměr záznějový (je přesnější, srovnává kmitočet cejchovaného oscilátoru s kmitočtem měřeným).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: