vlnění vodní hladinyOceánologie, pohyb a deformace vrchní vrstvy mořské vody, výsledek kmitavého pohybu vodních částic, při kterém se kmity přenášejí na další částice. Dělí se podle geneze a podle charakteru vln na eolické (způsobené větrem), a to na nucené nebo volné, anebo příboj; dále na vlnění vodní hladinystojaté (v místech náhlého poklesu tlaku) a na vlnění vodní hladiny způsobené katastrofickými jednorázovými vlnami (po podmořském zemětřesení, sopečné činnosti, sesuvech na pevninském svahu). Nejdůležitější je vlnění vodní hladiny eolické. Vlny se tvoří nárazem vzdušných hmot na vodní hladinu, tím se jednotlivé vodní částice dostávají do pohybu, který se děje v orbitách (křivkách), nikoli dopředu. Orbita každé vlny je proti předešlé zpožděna, a tím se vlna pohybuje dopředu. U každé vlny se rozeznává délka výška, rychlost, perioda a amplituda.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: vlny.

Reklama: