vlivy poddolováníHornictví
Hornictví, změny zemského povrchu způsobené jeho poklesem, následné samovolné zaplnění prázdného prostoru po vyrubání ložiska v dole. Přitom dojde k pohybu nadložních vrstev a na povrchu vznikne poklesová kotlina. Velikost poklesu závisí na mechanických vlastnostech hornin, na dobývací metodě, na geologických podmínkách uložení ložiska, na mocnosti a hloubce uložení ložiska a na plošném rozsahu dobývacích prací.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: