vlhkostMeteorologie
Meteorologie, vlhkost vzduchu, atmosférické podmínky týkající se obsahu vodní páry; absolutní vlhkost vzduchu je hmotnost vodní páry v jednotkovém objemu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu je poměr skutečného množství vodní páry ve vzduchu k maximálnímu možnému (při dané teplotě). Někdy se uvádí například deficit vlhkosti vzduchu (rozdíl mezi maximální možnou a skutečnou absolutní vlhkostí vzduchu), směšovací poměr (množství vodní páry v jednotce hmotnosti suchého vzduchu), měrná vlhkost (množství vodni páry v jednotce hmotnosti vlhkého vzduchu), tlak par (parciální tlak vodni páry ve vzduchu podle Daltonova zákona), deficit rosného bodu (rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou rosného bodu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: